Nikotiinipusseihin ja etenkin nikotiinipussien maahantuontiin ja maahantuonniksi rinnastettavaan tilaamiseen ulkomailla sijaitsevista verkkokaupoista liittyy paljon virheellisiä mielleyhtymiä. Jopa valtamediat Suomessa ovat uutisoineet nikotiinipusseista varsin arveluttavia uutisia, joista jää helposti virheellinen mielikuva, että nikotiinipussit laillisuus, tai lähinnä niiden tilaaminen ja maahantuonti olisi laillisuuden näkökulmasta vähintäänkin kyseenalaista, ellei jopa laitonta. Tosiasiassa tilanne ei kuitenkaan ole näin, vaan nikotiinipussien tilaaminen ja maahantuonti on täysin laillista, joskin tietyin reunaehdoin rajoitettua.

Nikotiinipusseihin liittyvä sääntely

Nikotiinipussien verkkokauppaa ETA-alueelta Suomeen rajoitetaan lääkelakiin nojaten. Lääkevalvontaviranomainen Fimea rinnastaa nikotiinipussit lääkkeiksi, koska lääkeaineluettelossa nikotiini on merkitty vaikuttavaksi aineeksi. Sääntelyä hallinnoiva elin on siis Fimea ja valvovan viranomaisen roolissa on Suomen Tulli.

Nikotiinipussit – itsehoitolääke vai reseptilääke?

Nikotiinipussien kohdalla itsehoitolääkkeeksi tai reseptilääkkeeksi määrittely riippuu nikotiinipussien nikotiinipitoisuudesta. Viranomaisten antamien ohjeistuksien mukaisesti yhden nikotiiniannospussin nikotiinipitoisuuden ollessa korkeintaan 4 mg nikotiinia, tuote määritellään itsehoitolääkkeeksi. Jos taas yhden annospussin nikotiinipitoisuus ylittää 4 mg nikotiinia, tuote määritellään Suomessa reseptilääkkeeksi. Niin miedot kuin vahvatkin nikotiinipussit lopettamisen avuksi voi kuitenkin tilata myös verkosta.

Näin ollen itsehoitolääkkeiksi määriteltyjä korkeintaan 4 mg nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja voi tilata Suomeen ETA-alueelta ilman reseptiä, ainoa rajoitteena se, että nikotiinipusseja saa tilata ainoastaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän kerrallaan.

Koska vahvat, yli 4 mg nikotiinia annospussia kohden sisältävät nikotiinipussit luokitellaan reseptilääkkeiksi, vahvojen nikotiinipussien tilaaminen netistä Suomeen edellyttää lääkärin määräämän lääkereseptin. Nikotiinipusseille kirjoitetun lääkereseptin turvin kuluttaja voi tilata nikotiinipusseja ETA-alueelta, kunhan tuotteet ovat laillisia hankintamaassa ja ne toimitetaan apteekista. Myös vahvojen nikotiinipussien kohdalla kertatilauksen enimmäismäärä on kolmen kuukauden käyttöä vastaava määrä.

Voit lukea lisää vahvojen nikotiinipussien tilaamisesta Tullin verkkosivuilta TÄSTÄ.

Lääkevalmisteiden maahantuontiin liittyvät velvoitteet

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastuvien muiden tuotteiden maahantuonnissa tai tilaamisessa on otettava huomioon muutamia tärkeitä lainalaisuuksia:

  • Tuotteita voi tilata ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön.
  • Tuotteet ovat laillisia maassa, josta tuotteet ostetaan / tilataan.
  • Tilaajalla on esittää Tullille voimassa oleva tuontilupa, kuten lääkeresepti, ja sillä osoittaa, että tuote on tarkoitettu hänen käyttöönsä.

Kuinka Reseptipussit.com huolehtii tilauksen laillisuudesta?

Palvelussamme on käytössä vahva tunnistautuminen, jonka avulla varmistamme asiakkaidemme henkilöllisyyden sekä täysi-ikäisyyden. Vahvan tunnistautumisen suoritettuaan, asiakkaamme käy läpi terveyskyselyn, jonka perusteella yhteistyölääkärimme voi määrätä reseptin vahvojen nikotiinipussien tilaamista varten. Reseptiä ei saa määrätä ilman perustetta, eivätkä nikotiinipussit sovellu kaikille, joten terveyskyselyn suorittaminen on välttämätön ja pakollinen toimenpide ennen vahvojen nikotiinipussien tilaamisen oikeuttavan reseptin saamista ja sen avulla selvitetään sopivatko vahvat nikotiinipussit juuri minulle.

Onko yhteistyölääkärinne määräämä resepti laillinen Suomessa?

Kyllä on. Yhteistyölääkärimme ovat ammattilaisia, lisensoituja eurooppalaisia lääkäreitä, joiden työhistoria ja lisenssit ovat asianmukaisesti tarkastettuja. Tarjoamamme palvelun tarkoitus on tarjota parasta mahdollista laatua niin palvelun kuin tuotteidenkin osalta, joten olemme panostaneet huomattavasti myös yhteistyölääkäreidemme pätevyyteen.

Laillisuuden näkökulmasta Euroopan Unionin ihmisten ja työvoiman vapaan liikkuvuuden periaate koskee myös eri ammattipätevyyksien, kuten lääketieteen tohtorin eli lääkärin, tunnustamista eri jäsenvaltioiden välillä. Kuten nykyaikana monilla eri aloilla, myös lääkäreillä on mahdollisuus tarjota palveluita etänä.

EU direktiivi, jossa säädetään valtioiden rajat ylittävistä sähköisistä terveyspalveluista, on 2011/24/EU. Direktiiviin voit tutustua https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0024-20140101

Reseptin osalta laillisuus varmistetaan reseptipussit.com palvelussa siten, että reseptimme noudattavat direktiiviä 2012/2/EU, jossa määritellään ohjeet eurooppalaisesta lääkemääräyksestä. Kun yhteistyölääkärimme määrää direktiivin mukaisen lääkereseptin, muut jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tunnustamaan toisessa jäsenvaltiossa määrätyn reseptin. Reseptin formaatti on ennalta määritelty ja reseptipussit.com palvelun reseptit noudattavat kaikkia pykäliä ja määräyksiä.

Direktiiviin 2012/52/EU voit tutustua https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1431961520749&uri=CELEX%3A32012L0052

Reseptin määräämisen pohjana toimiva terveyskysely on terveydenhuollon ammattilaisten valmistelema ja toteuttama. Terveyskyselyssä selvitetään asiakkaamme terveydentilan soveltuvuus vahvoille nikotiinipusseille sekä asiakkaamme nikotiiniriippuvuuden taso. Terveyskysely perustuu parhaaseen mahdolliseen ja viimeisimpään tieteelliseen tietoon nikotiiniriippuvuudesta, sen synnystä sekä mahdollisista riskitekijöistä.

Nikotiinin huvikäyttö ei koskaan ole suositeltavaa, koska se on voimakasta riippuvuutta aiheuttava kemikaali, jonka käytöstä aiheutuu myös sivuvaikutuksia. Yhteistyölääkärimme eivät koskaan määrää lääkereseptejä, jos heillä on terveyskyselyn perusteella syytä epäillä henkilön väärinkäyttävän palvelua tai hankkivan nikotiinipusseja huvikäyttöön.

Yhteenvetona reseptipussit.com palvelun laillisuudesta voidaan todeta, että toimimme kaikkien valvovien viranomaisten ja Tullin ohjeistuksien mukaisesti. Reseptipussit.com verkkokauppa on rekisteröity Tsekkiin ja toimitamme kaikki palvelustamme tilatut tuotteet Tsekeissä sijaitsevasta apteekista, joka siis on tuotteiden hankintamaa. Tsekeissä tuotteet ovat täysin laillisesti markkinoilla.

Lähdetietoa:

TULLI – Voinko tilata nikotiinipusseja eli nikotiininuuskaa netistä tai tuoda niitä mukanani matkalta?
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/tuontirajoitukset/laakkeet

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – Eurooppalainen lääkemääräys
https://stm.fi/-/eurooppalainen-laakemaarays

KELA – Eurooppalainen lääkemääräys
https://www.kela.fi/-/eurooppalainen-laakemaarays-ja-lomake

EU-TERVEYDENHOITO – Eurooppalainen lääkemääräys
https://www.eu-terveydenhoito.fi/laakkeet/eurooppalainen-laakemaarays/

FIMEA – Lääkkeiden tuonti ulkomailta Suomeen
https://www.fimea.fi/web/guest/vaestolle/matkailijan_laakkeet

EUROPA.EU – Reseptilääkkeen ostaminen ulkomailla
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_fi.htm

EUROPA.EU – Usein kysyttyä – Reseptilääkkeen ostaminen ulkomailla
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_fi.htm

Direktiivi 2011/24/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0024-20140101

Direktiivi 2012/52/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1431961520749&uri=CELEX%3A32012L0052

Valtioneuvoston asetus 
lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002)
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021088

LÄÄKELAKI (395/1987)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lääkelaki#L3P19a

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *